1 NEW LIKUTA 24-06-1993


1 NEW ZAIRE 24-06-1993


5 ZAIRES 24-11-1977


5 ZAIRES 24-11-1985


5 NEW MAKUTA 24-06-1993


5 NEW ZAIRES 24-06-1993


10 MAKUTA 21-01-1970


10 ZAIRES 27-10-1985


10 NEW MAKUTA 24-06-1993


10 NEW ZAIRES 24-06-1993


20 NEW ZAIRES 24-06-1993


50 ZAIRES 30-06-1988


50 NEW MAKUTA 24-06-1993


50 NEW ZAIRES 24-06-1993


100 NEW ZAIRES 24-06-1993


200 NEW ZAIRES 15-02-1994


500 NEW ZAIRES 15-02-1994


1.000 ZAIRES 24-11-1985


2.000 ZAIRES 01-10-1991


5.000 ZAIRES 20-05-1988


100.000 NEW MAKUTA 04-01-1992


5.000.000 ZAIRES 01-10-1992